Obchodné Podmienky

Naše obchodné podmienky

Obchodné Podmienky

1. Úvod

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) regulujú používanie webovej stránky www.ufullov.sk (ďalej len „webová stránka“) a sú záväzné pre všetkých používateľov.

1.2. Prevádzkovateľom webovej stránky je Kantína U Fullov, s.r.o. s identifikačným číslom (IČO) 50 190 822, a sídlom na adrese: Námestie slobody 18, 034 01 Ružomberok (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Obsah a Informácie

2.1. Webová stránka slúži na informačné účely a poskytuje informácie o našom menu, službách a aktuálnych ponukách a taktiež na rezerváciu priestorov Kantíny U Fullov.

2.2. Prevádzkovateľ sa snaží zabezpečiť presnosť a aktuálnosť informácií na webovej stránke, ale nezaručuje ich úplnosť.

3. Ochrana Osobných Údajov

3.1. Prevádzkovateľ rešpektuje vašu súkromnosť. Viac informácií o tom, ako spracovávame osobné údaje, nájdete v našej politike ochrany osobných údajov.

4. Zmeny Podmienok

4.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Podmienky kedykoľvek. Aktualizované Podmienky budú zverejnené na webovej stránke a platia okamžite po ich zverejnení.

5. Odkazy na Tretie Strany

5.1. Webová stránka môže obsahovať odkazy na tretie strany. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah alebo praktiky tretích strán a odporúča sa, aby ste si preštudovali ich vlastné obchodné podmienky a politiky ochrany osobných údajov.

6. Zodpovednosť

6.1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, stratu alebo následok, ktorý vznikol pri používaní alebo návšteve webovej stránky.

7. Kontakt

7.1. Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa týchto Podmienok alebo webovej stránky, kontaktujte nás na: kantina@ufullov.sk.